бул. „Александър Стамболийски“ 127, 1303 София +359 879 222 434

 
Грижа за това хората да бъдат информирани безпристрастно за продуктите и услугите, които подобряват качеството на живот.
 
 
Обмяна на добри световни практики по отношение на качеството на живот.
 
 
Организиране и подкрепа на събития и инициативи, свързани с качеството на живот.

Последни новини

Последни статии

Искате да работите с нас?

Ние изграждаме партньорски връзки и спомагаме за добрите отношения между компании в различните сектори на бизнеса с цел сътрудничество и подкрепа в посока повишаване качеството на живот на хората в България.